Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Da Gestapo bankede på
boglogo
Da Gestapo bankede på
af Michael Juul Aasted
Bogen er på 268 sider.
Format: A5.
Pris: 300 kr. (+ porto).


Da Gestapo bankede på

Gennem hele mit liv har jeg haft stor interesse for historie og slægtsforskning.


Jeg har fra tidlig barndom haft kendskab til min farfar Herman Chr. Juul Aasteds rolle i modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig.


Derfor arvede jeg originalmanuskriptet i dagbogs­form, da min farfar i 1976 døde og har siden drømt om at kunne udgive det som bog.


Jeg fik ekstra blod på tanden, da en nu afdød arkivar på Randers Stadsarkiv i 1999 skrev, at det var noget af det mest helstøbte, han nogensinde havde set, og det burde udgives på et tidspunkt.


Nærværende bog er fra Hermans egen hånd, skrevet efter hemmeligt skrevne optegnelser under fangenskabet og hans ekstreme hukommelse.


Herman kom sig forbavsende godt efter sine ophold i Gestapos fangenskab og ville gerne fortælle om sine oplevelser til mig, sit barnebarn.


Michael Juul Aasted 


Navneliste

Aasted, Helge Juul, Kristrupvej 63, Randers, Herman Aasteds ældste søn.   

Aasted, Herman Christian Juul, - Randers. Chef for modstandsbevægelsen her. (A)(F)(N)

Aasted, Martha Johanne, (Petersen) Kristrupvej 63, Randers, Herman Aasteds hustru.

Aasted, Michael Juul, Randers. Søn af Hermans yngste søn. Udgiver af denne dagbog.

Aasted, Niels Juul (far)

Aasted, Niels Juul, Kristrupvej 63, Randers, Herman Aasteds yngste søn.

Aasted, Niels Juul, senior, Kristrupvej 63, Randers, Herman Aasteds far.

Agersted, - Aarhus. Politimester. (F) 

Akselbo Kroer, Oluf, - sparekasseassistent, fætter til Peder Akselbo. Sabotør, henrettet 1943. (F)

Akselbo, Peder, - fuldmægtig, cand. Jur. (F)                                    

Albrechtsen, - kriminalassistent. (F)

Alexander, - østriger. Taget skade i hovedet af slag. (F)

Ancher, dansk tolk

Andersen (skudt 21.9. 1944 af “Døden fra Lübeck” 120 Andersen, Sv. Aage, dekoratør hos S. C. Sørensen 14 Andersen, A. L, dyrlæge i Aulum, og barakformand i Frøslev. (F)

Andersen, Adolf

Andersen, Alfred, - Energivej 9, Randers. Typograf ved “Folket”, og kommunist. (F)

Andersen, Arne, - Sorrentevej 11. 1 sal mf, København. (F)

Andersen, Eli, - kaldet Skipper, Østergade 33, Esbjerg. (F)            

Andersen, Kurt

Andersen, Kurt, Østergade 6

Andersen, Aage 1Andersen, Viggo, - overbetjent. (F)

Archlander, - fange i Frøslev. (F)  

Bach, Hakon

Bach, Holger C. - Vedelsgade 103, Vejle. (F)

Bang, Ole, Overlæge 

Barikadebryderen, - Istedgade, København. Fange i Frøslev. (F)

Bartholdy, Carl Georg, - Munkemølle pr. Rinkenæs. Kaptajn. (F)

Bartram, Grethe, - storstikker i Aarhus.          

Bauer, Gestapo Aarhus, fra Hamburg

Bech, Hugo, Glarmester

Beider, Axel, Hobrovej 32

Bendixen, Sv. Aage Torvegade, Randers

Bennetzen, Willy, Storegade

Bennike, - søn af oberst, senere general Bennike. (F)        

Bestøvlede kat, den

Bierbom, - fange i Frøslev. (F)  

Bisp, Arne Tony)

Bjerge, Poul

Bjørnbak, Erik, Randers. Sparekassebogholder. (F)

Boldsen, Chr. Grosserer, Slotsgade

Bonde, - kromand i Ø. Vedsted. (F)

Borch, Karl, - Sandgade 3, Randers. Prokurist. (F)

Bornemann, landsretssagfører, søkaptajn

Bruhn, Hans Jack, - Ribe. (F)

Byskou, W. - Bjarkesvej 39, Aabyhøj. Officiant, dragonregimentet. (F)

Böhling, Ludvig, - Aarhus. (F)           

Carlsen H. - landbetjent. (F)

Castenskjold Benzon, - officer fra Fyn. (F)      

Christensen, Jens

Christensen, Carl, kommunelærer fra Nørrestræde skole

Christensen, Erik Rex Holm, - Harbogade, Ulfborg. Radiotekniker. (F)

Christensen, frihedskæmper

Christensen, Harald, F. S. - Helsingør. Skibsbygger. (F)

Christiansen, Aage, - Aars. Kæmner. (F)

Christiansen, Viktor, - Banegaardsgade 34, Aarhus. (F)

Christoffersen, Jørgen - Møllegade

Dahl-Hansen, C. C. - Thorsmindevej 6, Vanløse. Seminarist. (F)    

Dahl, - præst i Horsens. (F)(N)                    

Dahl, - sagfører. (F)    

Dahl, fotograf (stikker), Sønderborg (fangefotograf)

Dahl, landsretssagfører

Dahlerup, Pierre, - Lyngholmsvej 17, Kgs. Lyngby. Stud. art. (F)     

Dengsø, - Randers. (F)(N)

Digmann, - kaptajn. (F)

Dinesen, C. E. - orlogskaptajn på “Dannebrog”. (F) 

Dyhrberg, Car,l S. Møllersgade 20 9 Edelmann, K. - Horsens. Gymnastiklærer. (F)

Ejnar, - kollega til Rostgaard. (F)

Elgaard, - kriminalbetjent. (F)

Ellegaard, politimester i Fredericia. (F)

Emborg, Erik, - Aarhus. (F)         

Enevoldsen, Svend, - Kristrup pr Randers, lagerforvalter. Gift med niece til Herman Aasted. (F)(N)

Engberg, Axel, - Horsens, senere Randers. Løjtnant 1948. (F)(N)(O)

Engell “Königsberg”, underofficer, vagtmester i Aarhus Arrest

Engholm, - premierløjtnant. (F)

Eriksen, G. Kofoed, Sct. Mortensgade

Eriksen, K., papirarbejder, Silkeborg

Eriksen, Svend

Eskesen, - boghandler medhjælper. (F)

Eskildsen, Marinus, - Carl Günthersvej 16, Horsens. (F)

Evers, - kommandør på “Niels Juel”. (F)        

Falking, - bankfuldmægtig i Randers. (F)

Federspiel, Leif, - landsretssagfører, sen. øverste dommer i klageretten, eft. 1945 minister. (F)

Fich, H. - Bogense. Præstesøn, ingeniør. (F)

Fiil, Marius, Hvidsten Fleron, Kate, - forfatterinde. (F)

Forseth, - frihedskæmper af skotsk slægt. (F)

Franck - Søløjtnant

Frederiksen, Svend Aage, (Hjemmeværnets start)

Fürster, Hamburg

Fölker, Gestapo

Gehrke, - Herning. Kaptajn, cand. Pharm. (F)(N)

Gillesberg, Poul Henning, - Randers. Fange i Frøslev. (F)

Gjødvik-Andersen, Aa. - København. Civilingeniør. (F)      

Glud, - læge. (F)                          

Golodnoff, Mogens

Grandjean, Jørgen, - Randers. (F)

Grandjean, købmand (far til Jørgen G.)

Greve, - Aarhus. Orlogskaptajn. (F)

Groth, frihedskæmper, Randers

Grunnet, - kriminalassistent. (F)

Halbye, G., lærer ,

Hald, Hans, - Randers. Fader til Knud Hald. (F)

Hald, Knud, - købmand i København. (F)

Halvorsen, Ib C. - Silkeborgvej 146, Aarhus. Chauffør for stadsingeniøren. (F)    

Hansen Aage, - Svendborg

Hansen, - graver, Randers

Hansen, A. P. - Horsens. (F)

Hansen, Bach, - Kristrup pr. Randers. Familie til C. C. Dahl-Hansen. (F)

Hansen, boghandler

Hansen, Henning, - arkitekt, kaldet “Baldrian”. (F)

Hansen, J. - Aarhus. Kunstmaler. (F)(N)

Hansen, kaldet “Fynboen”, tolk i Aarhus

Hansen, Robert, sabotageleder, Holstebro

Hansen, Salomon, Annegade 49, Aarhus, kommunist, delegeret, Skibskok. (F)

Hansen, tolk

Hartmann, F. - politimester Haderslev. Barakformand i Frøslev. (F)

Hartoghson, Randers

Hebo, B. - politimester i Esbjerg. (F)    

Hein, præst, Grenaa

Hejl, sølvvarefabrikant, Randers

Henriksen, bjørn - kriminalbetjent. (F)

Herløv, - Aarhus. Skibsmægler. (F)   

Hess, - tysk inspektør i Frøslev. S.S.                             

Hintze, Waage, Gilbjerggade 4. 1 sal, København K. (F)

Hitler, Lille, - politisoldat, fyrbøder i Frøslev. (F)

Hoff, ingeniør, Folketingsmedlem

Hoff, Kaj, - Adjunkt Randers Statsskole.

Hoff, Ove, - Ahlmannsallé 7, Hellerup. Foketingsmand. Bror til adjunkt Hoff, Randers. (F)

Hoffmann, Carl, - Silkeborgvej 309, Aabyhøj. Sabotør. (F)        

Hoffmann, Per, Nyvangsvej 95

Holck, politimester, Aarhus

Holm, Poul, - Præst i Herning. (F)

Holmboe, Ebbe. - Horsens. bror til Emil Holmboe. Døde i Tyskland. (F)

Holmboe, Emil, - assistent, Horsens. (F)

Holt, lektor, Folketingsmedlem

Holtze, Hans, - S. Møllersgade 28, Randers. Stud. art. (F)

Honoré, Carsten, - Lemvig. Isenkræmmer lærling. (F)

Hostrup, Jens Christian, - læge i København. Sønnesøn af digter Hostrup. (F)

Hostsrup, Johannes, læge

Hove, Niels Jensen, Nyvangsvej, Randers

Hultén, Ejnar, - Randers. (F)(N)

Ilsø, Magnus, - Haslund pr. Randers. (F)        

Ingvarsen, C. A. - Heibergsgade, Aarhus. Kaptajn i artelleriet. (F)(N)

Jacobsen, Ejvind, lærer, - Solsortvej

Jacobsen, fuldmægtig

Jacobsen, H. - Reiersensvej 2, Randers. Centralmekaniker. (F)

Jacobsen, Malling

acobsen, W. M., toldbetjent, Holte

Jensen, - vejassistent. (F)               

Jensen, Børge Munch, Ny Jydske Stempelfabrik, St. Voldgade

Jensen, Carlo, Danmarksgade

Jensen, fra Tønder

Jensen, Kjeld Rødkjær, Dronningensgade 12

Jensen, Aage, - Horsens. (F)      

Jensen, Amdi, bankassistent

Jensen, Anders, - Fjerkræslagteriet, Randers. Næstformand i Frøslev. (F)

Jensen, Arnold, - Kibæk. Murer, kommunist. (F)

Jensen, Bech, - landbetjent. (F)

Jensen, E. Theodor, - Hellerup. (F)

Jensen, Harry, tolk i Aarhus Arrest

Jensen, I.L., Ostehandler, gadefejer i Vestergade, Randers

Jensen, Jørgen, - Prinsesse Maries Allé 16, København V. (F)

Jensen, Niels Hove, Nyvangsvej, Randers

Jensen, Niels Hartvig, - Bredgade 64, Ikast. Landarbejder, kommunist. (F)

Jensen, Niels, - Reiersensvej 2, Randers. Depotforvalter. (F)

Jensen, Niels, - Teglvej 31, Viborg. Telefonmontør. (F)

Jensen, W. Dahl, - Horsens. (F)

Jensen,V. Glyssing, kunstmaler, Beder

Jespersen, Jens Mar., Stenaltvej 3

Jessen, Jes, - læge i Horsens. (F)  

Johnsen, - Moldaugade 5, 2 sal, København S. Kaldte sig “Ca-Johnsen”. Artist. (F)

Jæger, Aage, - Vesterport, Randers. Politikommissær. (F)

Jørgensen, Orla W.

Karl Borch

Kieler, - hustru til læge Kieler, datter, to sønner. Fanger i Frøslev. (F)

Kieler, - læge i København. (F)

Kindt, tidl. metodistpræst, Aalborg

Kirkegaard, Ejnar, redaktør forstadsavis, Aarhus

Kjeldsen (tidligere S.S.), Aarhus

Kjeldsen, - kaptajn. (F)

Kjær, direktør “Ceres”, Aarhus

Klein, - S.S.-er i Frøslev.                    

Klitgaard, Martin - kurér

Knudsen, H. Carøe, Helsingør. Falckmand. (F)

Kofoed, Jørgen, - sognepræst i Alminde. (F)

Kongstad, - Randers. (F)

Kreiding, præst, Fyn

Kriding, - Charlottenlund. (F)

Kundt, - præst. Sønderjyde og Dansk Samlings mand. (F)

Kærgaard, Knud, Nygade, Randers

Lager, Jens

Lander, Oderwald, - kriminalbetjent. Bror til operasanger Oderwald. (F)

Larsen, - boghandler i Aarhus og gildebroder. (F) 

Larsen, - fængselsbetjent. (F)     

Larsen, Aalborg

Larsen, adjunkt, Tarm

Larsen, Aksel

Larsen, Allan

Larsen, Carl Edvard, - Adjunkt i Tarm statsskole. Formand i Frøslev. “Dovregubben” (F) 58,

Larsen, Flemming B. - Kaptajn

Larsen, Ole, - Næstved. Slagteriarbejder. (F)

Larsen, Sønderkjær

Lasse (dæknavn Laur. Christensen, kommunistfører)

Lassen, E. - Adjunkt fra Tarm

Lassen, Peter Frederik, - Fuglebakken 22, Randers. Telefonmontør. (F)

Lauridsen, Gunnar Kjær, - Vedersø, pr. Ulfborg. Sabotør (konfirmeret af Kaj Munk) (F)

Laursen, Harry, - glarmester i Randers. (F)

Lembche, spejderfører

Lemmiche, Christian, - Esbjerg. Fisker. (F)

Loft, Johannes, - Aarhus. Vand- og gasmester. (F)    

Lucassen, - amtslæge i Haderslev. (F)

Lund, Steffen, - øjenlæge. (F)

Lybek, F. - Odder. Premierløjtnant. (F)

Løvschall, O. - postmester i Horsens. (F)

Madsen, - ingeniør, kaldet Venedig Madsen. (F)

Madsen, Etler, Silkeborg

Madsen, J. M. (F)

Madsen, Knud, - Horsens. Næstformand i Frøslev. Var hjemmeværnsmand. (F)

Madsen, Peter, - Randers. (F)

Madsen, præst, Sønderborg

Magle, præst, Tønder

Marcussen, P. - sønderjyde. Lærer, formand Dansk Grænseværn. (F)                

Mathiasen, Arne, - Højbjerg pr. Aarhus. Kommunelærer, kommunist. (F)

Mathiesen, - København. Marinekorporal. (F)                          

Mellerup, E. - politiinspektør. (F)  

Michelsen, Harald, (Roxy Bar), Randers

Michelsen, Henrik, (Roxy Bar), Randers

Mielbye, Knud (Mathiassen) Houmeden

Mikkelsen, Otto, - København. Kommune overlæge. (F)

Mortensen, Poul, R. - Horsens. (F)

Moser, - kaldet “Meister Moser” tysk soldat i Frøslev. S.S.

Moustgaard, L. - Lemvig. Lærer. (F)             

Munk, Kaj, - præst i Vedersø. Frihedskæmper.

Møller, A. P. - Graasten. Redaktør. (F)            

Møller, Fa. C. Carstens Entreprenør, Randers

Møller, Jens, - Holstebro. (Oliekanden) (F) 7

Møller, Johnstad, - oberstløjtnant i Fredericia. (F)

Nellemann, Sofus, Ford forhandler, Randers

Nielsen, - Kleinsmed, Horsens (F)

Nielsen, Amdi, - Randers. (F)

Nielsen, Carl Christian, - Niels Juuls gade 19, Aarhus. (F)                      

Nielsen, Carlo Skou, - Gl. Kirkevej 10 a, Herning. (F)                             

Nielsen, Christian Thorup, - Barmer, Sebbersund. (F)

Nielsen, Eigil Kobberup, Trangstræde 12, Randers

Nielsen, Emil, - Horsens. (F)                              

Nielsen, Frits, - Torvegade 18, Skive. Kommunistagigator, sabotør. (F)

Nielsen, fru, - Ulfborg St. Hustru til Viggo Nielsen. (F)

Nielsen, Gundelach, - Restauratør i Zigeunerhallen, København. (F)        

Nielsen, Harry, - Sønderbro 35, Aalborg. (F)

Nielsen, Henrik, Randers

Nielsen, Henry, storsabotør, Aarhus

Nielsen, Hilmar, Vinkelstræde 3, Randers

Nielsen, Jørgen O. - kriminalbetjent, Randers (F)

Nielsen, Jørgen, - overbetjent, Randers (F)

Nielsen, Mogens Henrik, - Ulfborg St. (F)(N)

Nielsen, S., Randers

Nielsen, Svend Aage, - Herluf Trollesgade 21, København K. (F)

Nielsen, Ulrik, - kriminalbetjent., Randers (F)

Nielsen, Verner, - Tordenskjoldsgade 23 b, København. (F)

Nielsen, Viggo, - Ulfborg St. Førstelærer. (F)

Nielsen,Sv. Axel, Danmarksgade 21, Randers

Nilsson, Mogens - der flygtede til Sverige

Nobel, - visitator i Frøslev, tolk i Frøslevlejren                        

Olesen, Arne, - Bror til Børge Olesen, Randers (F)

Olesen, Børge, - Bror til Arne Olesen, Randers (F)

Olesen, Otto W, - boghandler i Randers (Køsters boghandel), dæknavn “Skrædderen”. (F)(N)

Olesen, Otto, - Birkerød. Kaptajn. (F)

Olesen, Aage, kaptajn

Olsen, Aage (Østergaard), kaptajn, Randers

Olsen, Jens Loui, Randers

Olsen, Ole, - kaptajn, kaldet Danmarks Ole, Randers (F)

Olsen, Otto, - Birkerød

Olsen, Sven Dyring

Pedersen, Erik G. - Horsens. Isenkræmmer. (F)

Pedersen, Hans Børge, - Apothekerstræde, Randers. Barbermester. (F)

Pedersen, Hans W.

Pedersen, Henning, - tandlæge, Randers (F)

Pedersen, Kresten Marius (Hermans svoger), Randers

Pedersen, P. E. - kriminalbetjent. (F)

Pedersen, Peder - Nygade 13, Randers. Storsabotør, Kommunistfører. (F)

Pedersen, Poul Bjerge.

Pedersen, Svend Aage, - Godthaabsvej, Kristrup pr. Randers. (F)

Pedersen, Aage, Sennelsgade 12, Randers

Pelvin, Max (stikker nr. 1)

Peter, - Esbjerg. (F)                             

Petersen, - kriminalbetjent. (F)

Petersen, A. P. - Hvidding Herredsgade, Tønder. (F)

Petersen, A. S. billedskærer

Petersen, Carl, Politibetjent 

Petersen, Eigil Erik

Petersen, Aage, “Zonen”, V. Altanvej 2, Randers

Petersen, Hans Christian, - Kristrup pr. Randers. (F)            

Petersen, Johannes M. - Aabenraa. Tidl. Gildemester, kaldet “Muggi”. (F)

Petersen, Kaj, - politibetjent. (F)

Petersen, Knud

Petersen, Knud, Lemvig

Petersen, P. E. - kontorchef. (F)

Petersen, skrædder

Petersen, Svend Aage

Petersen, Tage, - Storegade 50, Lemvig. Spejder. (F)

Petersen, Aage. Vester Altanvej 2, Randers 1

Plesen, Arne, Bisp - slikken ? (Tony)

Ploug, - kaptajn. (F)(N)

Poder, Regner F. - Handelsvej 10, Kgs. Enghave, Kbh. V. Matros. (F)

Poulsen, Olaf, - overbetjent. (F)

Pultz, Aksel, - maskinarbejder på B&W. Formand i Frøslev. (F)

Quistgaard, A. W. - præst i Ø. Vedsted. (F)

Rambøll, N., stadsingeniør, Aarhus (F)

Rasmussen, - kaptajnløjtnant. (F)

Rasmussen, - Odense

Rasmussen, - skrædder

Rasmussen, - tolk

Rasmussen, Axel

Rasmussen, Bent, - politibetjent (F)

Rasmussen, C. O. Landsretssagfører

Rasmussen, David Hviid, - Hedemandsgade 2, Aarhus. Postbud, Katolik. (F)

Rasmussen, Erik, Kristrupvej 1, Randers

Rasmussen, guldsmed, Randers

Rasmussen, K. S. - Fredericia. (F)   

Rasmussen, Kaj, - Aabyhøj. Restauratør, modstandsmand. (F)

Rasmussen, M. E. - Stranden 16, København Ø. (F)

Rassow, A. - Nørre Port Bio. (F)

Riishøjgaard, S. M. - præst. Ribe, Sjakbejds i Frøslev. (F)

Roest, Sven, - Nyborggade 6, Horsens. Tapetserer. (F)

Rosenberg, Gestapo

Rostgaard, - stud. polyt. (F)  

Rovsing, Albert, - Vandværksvej, Vorup pr Randers. Maskinist i Frøslev. (F)

Ruddi, far: direktør for Hafnia i Aarhus

Rye, Jørgen, - journalist Horsens, tidl. Randers. (F)

Rødbro, Peter, - Lervangen 7, Randers. Elektriker i Frøslev. (F)

Rømhild, Erik, - Aarhus. Bankassistent. (F)

Salling, Jørgen, - Randers. (F)

Samsing, Harry, (A.F.N.), Aarhus

Sandberg, - Amager. Biografen “Merry” samme sted. (F)

andhus, - kriminalbetjent. (F)

Sandquist, C. H. - Aalborg. Løjtnant. (F)

Sarp, Gerda Ploug, - tegner. (F)

Schiøtt, Folmer, - politimand i Odense, tidl. Randers. (F)

Schou, Ricardt Jensen, storsabotør, fra Aarhus

Schultze, tysk officer i Aarhus

Schwarz, Louise Emilie Elisabeth

Schwitzgebel, Eugen

Seerup, færdselsbetjent, Sæby

Simesen, Mogens (Markedsgade), Statsskolen, Randers

Simonsen, Aksel, Aarhusvej 10, Randers

Simonsen, Arne Buch, kontorist 

Simonsen, Chr.

Simonsen, Fritjof, - Højgade 14 a, Herning. (F)  

Simonsen, Karlo, Lervangen 5, Randers

Skjoldager, J. H. - København. Oberstløjtnant, sjakbejds i Frøslev. (F)

Skjoldborg, Falck redder

Skjødt, Ingvard, - Aarhus. Matrialforvalter hos stadsingeniøren. (F)     

Skousen, Niels Nielsen, - Rosengade 11, Aarhus. Havnearbejder, kommunist. (F)

Sodeman, L. - apoteker i Lyngby. (F)

Solberg, Frederik, - Nyvangsvej 30, 1 sal, Randers. (F)

Spieler, Viggo, - cigarruller, Skovgaardsvej 3, Holstebro. Kommunist, sabotør, sjakbejds. (F)

Stampe, N. - Holte. (F)

Stigaard, H. - Helsingør. Landsretssagfører. (F)

Strandby, Carl, - fabrikant i Ringkøbing. (F)

Stuba, - Berlin. S.S.’er i Frøslev.

Stærk, Andreas, - Ørsted. Barber. (F)

Svendsen, ingeniør. (F)

Svensson, Karl, - Knivholdvej 12, 3 sal, København. (F)

Sørensen, Bali, - Aarhus. (F)

Sørensen, Carl, - Steen Blichersgade 9, Randers. Arbejdsformand i Frøslev. (F)

Sørensen, Dengsø, - Randers. (F)    

Sørensen, Hans Christian, - Aarhus. lærer og billedskærer, kommunist. (F)

Sørensen, Hans, - lærer. (F)

Sørensen, Harry, - Nyborgvej 68, Odense. (F)          

Sørensen, Niels, - Kristrup pr Randers. Søn af Carl Sørensen. (F)

Sørensen, Ove Bufeldt, - Horsens. (F)            

Sørensen, Steen

Tejlberg, - premierløjtnant. (F)

homsen, Børge, - Søren Møllers gade 19, Randers. (F)

Thomsen, Piil, - politibetjent. (F)

Thomsen, Svend Baastrup, - læge i Hornslet. (F)     

Thorsen, Holger, - Nordvestvej 12, Randers. Sjakbejds i Frøslev. (F)

Thumann

Thæstrup, Knud, - Herning. Dommerfuldmægtig. (F)

Tillisch, - løjtnant. (F)

Timmermann, Gestapo i Aarhus

Træder, Jørgen Bojesen, - stud. med, Rungsted Kyst. (F)

Ulrik, - fange i Frøslev. (F)          

Vedel-Petersen, Jørgen, - Frederiksborggade 10, København. Studerende. (F)

Vestergaard, - fange i Frøslev. (F)     

Volter, H. J. - København F. (F)             

alther, Børge, - Horsens. (F)

Wassermann, - politisoldat i Frøslev. (F)

Wedell, baronesse

Westergaard, Mogens, - Kgs. Lyngby. Dr. Phil. (F)            

Wiese, - Aarhus. Politikommissær. (F)

Winther-Jensen, Adolf 1

Winther-Jensen, Kai, Skolevej 19, Randers

Winther-Jensen, Poul, Skolevej 19, Randers

Wold, Falckstationsleder, Aarhus (svoger til Marguerite Viby)

Wulff, Kaj, - Asserballeskov, Fynshav. Gårdejer. (F)

Wullf, vagtmester, Strassbourg

Wøldike, - stabslæge. (F)     

Zacharisen, Svend, - Randers. Væverboden. (F)                       

Zachrisson, Sven - Svensker

Zämter, - S.S.’er i Frøslev. Chauffør for Stuba.    

Østriger, “Den lange”, - inspektør i Frøslev, politiunderofficer.